Aktualności


         101 lat temu Polska odzyskała niepodległość. Z tej okazji w Szkole Podstawowej 
w Rakach odbyła się uroczystość upamiętniająca tą szczególną w naszej historii datę. Uczniowie zaprezentowali program słowno –muzyczny.
        Uroczystość rozpoczęliśmy o godzinie 11:11 wspólnym odśpiewaniem hymnu narodowego. Następnie młodsze dzieci zatańczyły poloneza. W dalszej części mieliśmy 
okazję wysłuchać pięknej recytacji wierszy i śpiewu piosenek patriotycznych. W akademii uczestniczyli uczniowie, nauczyciele, rodzice oraz dziadkowie. Następnie delegacja udała się do pobliskiego miejsca pamięci narodowej – „Szubienicy”, aby złożyć kwiaty i zapalić znicze. Program słowno – muzyczny przygotowały panie: Małgorzata Regulska, Magdalena Janowska i Paulina Zduniak.

Pobierz pliki


Wycieczka do Przasnysza

          5 listopada 2019r. uczniowie klas VII-VIII wraz z opiekunami, udali się do Przasnysza. Pierwszym punktem wycieczki było zwiedzanie przasnyskiego muzeum, gdzie uczniowie zapoznali się z wystawą dotyczącą drogi Polski do niepodległości, a także działań wojennych „Wielkiej Wojny”, które miały miejsce na tych terenach. Następnie zwiedzano ekspozycję poświęconą II wojnie światowej. Po obejrzeniu wystawy, wszyscy udali się do Miejskiego Domu Kultury na spektakl pt. „Wspomnienia narkomanki”. Opowiadał on historię osoby uzależnionej, która po latach wspominała to, co przeżyła, kiedy „wkręciła” się w spiralę narkotykową. Przedstawienie wywarło na widzach duże wrażenie. Doskonała gra aktorska oddawała ogrom niebezpieczeństw, jakie niesie ze sobą zażywanie narkotyków, a także działała na wyobraźnię. Widzowie mieli wrażenie, że na scenie naprawdę znajduje się osoba uzależniona. Po spektaklu, wśród uczniów można było usłyszeć komentarze na temat obejrzanego przedstawienia, z których wynikało, iż sprowokował on wiele osób do głębszych przemyśleń na ten temat.
Katarzyna Glinka

       Zbliżają się dni zadumy i refleksji, czas w którym szczególnie pamiętamy o zmarłych, porządkujemy groby, zapalamy znicze. W związku z tym okresem Minister Edukacji Narodowej Dariusz Piątkowski zwrócił się do szkół z apelem o zorganizowanie 
w przedszkolach i szkołach działań upamiętniających ważne postacie i wydarzenia
 z ogólnonarodowej i lokalnej historii. Kulminacja tych działań w tym roku przypadła na dzień 25 października.
      Na apel odpowiedziało 1,3 mln uczniów z ponad 11tys.szkół z całej Polski.Nasza szkoła również chętnie przyłączyła się do akcji. Dzieci z przedszkola z wychowawczynią Hanną Biedrzycką, uczniowie klas V, VI, VII i VIII z opiekunami Katarzyną Grabowską
 i Grzegorzem Gałązką, klasa I, II i III z wychowawcami wybrali się do pobliskiej „Szubienicy” – miejsca upamiętniającego ofiary powstania styczniowego. Tam uporządkowali symboliczną mogiłę oraz teren wokół niej. Złożyli kwiaty i zapalili znicze. Dziękujemy serdecznie wszystkim, którzy podjęli trud odwiedzenia miejsca tak istotnego z punktu widzenia historii naszej okolicy i pamięci
 o lokalnych bohaterach.
Redakcja szkolna

Jesienne dekoracje świetlicy

        W ostatnim tygodniu października uczniowie klasy drugiej uczęszczający na świetlicę szkolną przygotowywali jesienne dekoracje. Wykonali oni prace plastyczne przedstawiające kolorowe drzewa. Wzięli również udział w robieniu lampionów jesiennych z dyni. Wszyscy z wielkim zaangażowaniem oczyszczali warzywo z nasion oraz wycinali foremkami gwiazdki. Na koniec zaświecili świeczkę, którą wcześniej umieścili w środku wydrążonej dyni. Uczniowie miło spędzili czas. 
Paulina Zduniak

RYSUJEMY KOMIKSY-
podsumowanie projektu czytelniczego

       Biblioteka szkolna wzbogaciła się o nowe komiksy zakupione w ramach Programu Rozwoju Czytelnictwa. Klasa 4 w kwietniu i maju 2019 roku pod kierunkiem pani Agnieszki Mikulak podjęła wyzwanie stworzenia własnych komiksów w oparciu o książkę „Kajko i Kokosz”. Celem realizacji projektu było rozwijanie zainteresowań czytelniczych, poznanie komiksu jako formy opowiadania oraz kształcenie umiejętności przekształcania fabuły utworu na dialog.
      Uczniowie zapoznali się z komiksami znajdującymi się w bibliotece, poznali najbardziej znanych twórców komisów i ich bohaterów. Zapoznali się ze środkami wyrazu jakimi posługuje się komiks: różnymi rodzajami chmurek, utrzymaniu stylistyki postaci, znaczeniu koloru, ilości kadrów na stronie itp.
Opracowane przez nich komiksy dostępne są w bibliotece szkolnej. Stały się inspiracją dla klas młodszych.
      Poniżej zamieszczam zdjęcia .
nauczyciel języka polskiego – A. Mikulak
bibliotekarz – M. Orzeł

W krainie baśni

    Z końcem października dobiegł końca dwumiesięczny projekt biblioteczny realizowany
przez uczniów klasy 8 w ramach Programu Rozwoju Czytelnictwa. Projekt nosił tytuł „W krainie baśni”.
    Skierowany był do uczniów klas I-III. Założeniem projektu był rozwój czytelnictwa, zapoznanie z cechami baśni, postaciami, oraz najsłynniejszymi ich twórcami a także rozwój wyobraźni.  Uczniowie klasy 8 zorganizowali w „wiszącej czytelni” wystawę poświęconą
baśniom. Omówili z dziećmi cechy baśni, rodzaje postaci i przedmiotów w nich występujących. Podsumowaniem projektu był quiz przeprowadzony przez uczniów klasy 8. Dzieci były zainteresowane zajęciami prowadzonymi przez ich starszych kolegów. Chętnie słuchały czytanych baśni i odpowiadały na pytania.
    Poniżej zamieszczam zdjęcia wykonane w czasie trwania projektu.
bibliotekarz- M. Orzeł
wychowawca klasy 8 – M. Nowak

Poznajemy Afrykę

      „Poznajemy Afrykę” to tytuł projektu
edukacyjnego prowadzonego w ramach Programu Rozwoju Czytelnictwa przez klasę 5. Projekt został rozpoczęty w maju a zakończony we wrześniu bieżącego roku szkolnego.
    Celem programu było rozwijanie zainteresowań czytelniczych, umiejętność korzystania z księgozbioru biblioteki, w tym
z książek popularnonaukowych oraz kształcenie umiejętności posługiwania się mapą.
      Uczniowie w oparciu o biblioteczny księgozbiór zebrali i opracowali wiadomości dotyczące krajów afrykańskich, mieszkańców, roślin i zwierząt Afryki oraz różnych ciekawostek dotyczących tego kontynentu. Czytali baśnie i legendy afrykańskie a także zaprezentowali je młodszym dzieciom w bibliotece szkolnej. Efektem ich pracy jest album „Afryka” prezentowany w bibliotece oraz wykonane maski afrykańskie i naszyjniki.
bibliotekarz  M. Orzeł
wychowawca klasy 5 – M. Janowska

Pasowanie na ucznia

      25 listopada 2019 r. w naszej szkole odbyło się ślubowanie i pasowanie uczniów klasy I. Od tego momentu są oni pełnoprawnymi członkami społeczności uczniowskiej. Żeby zostać uczniami musieli zdać egzamin i uwolnić Pana Dyrektora z rąk złej czarownicy. Pierwszaki dzielnie stawiły czoła wyzwaniu i po wykonaniu wszystkich zadań dyrektor odzyskał
wolność. Poczym uroczyście pasował wszystkich kandydatów na uczniów Szkoły Podstawowej w Rakach.
      W uroczystości uczestniczyli wszyscy uczniowie szkoły, nauczyciele oraz rodzice, którym serdecznie dziękujemy za przygotowanie poczęstunku dla naszych pierwszaków.
Wychowawca Małgorzata Regulska

Wyjazd na kręgle klasy V

       Uczniowie klasy V wraz z wychowawczynią i rodzicami byli w kręgielni w Różanie. Wyjazd zorganizowany był z okazji Dnia Chłopaka. Podczas wizyty dzieci doskonale się bawiły, korzystając z wszystkich atrakcji. Szczególną zabawą była umiejętność rzucania kulą i zdobywania jak największej ilości kręgli oraz zabawa w kulkach na mini placu zabaw. Po zabawie był wspólny obiad no i oczywiście wręczenie chłopcom prezentów z okazji ich święta. Wyjazd był świetną zabawą, integracją oraz lekcją wychowawczą. Pragnę, jako wychowawca podziękować wszystkim uczniom za miło spędzone popołudnie ( 1. 10.2019), rodzicom – Pani Katarzynie Klik oraz Pani Karolinie Olkowskiej za szczęśliwy transport i pomoc w organizacji wyjazdu. 
M. Janowska

Sukces naszych biegaczy

        W dniu 12 października odbyły się Powiatowe Igrzyska Dzieci i Młodzieży w indywidualnych biegach przełajowych dziewcząt i chłopców. Z naszej szkoły udział wzięło pięciu uczniów: Dawid Grabowski, Łukasz Olkowski, Karol Olkowski, Katarzyna Stancel i Tomasz Ochenkowski.
        Najlepszy wynik uzyskała Kasia Stancel, zajmując 3 miejsce w biegu na 1000 metrów dziewcząt i awans na zawody międzypowiatowe.
       Awans uzyskali również Dawid Grabowski, Karol Olkowski i Tomasz Ochenkowski. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!!!
G. Gałązka

Dzień Edukacji Narodowej

       Dnia 11 października 2019 w naszej szkole obchodzony był Dzień Edukacji Narodowej. Święto zwane jest powszechnie Dniem Nauczyciela. Z tej okazji odbyła się uroczysta akademia, na którą przybyli nauczyciele, pracownicy obsługi i uczniowie Szkoły Podstawowej w Rakach. Obecny był również przedstawiciel samorządu gminnego w osobie Pana Wójta Pawła Ruszczyńskiego.
       Najpierw uczniowie klasy III, VI, VII i VIII, pod kierownictwem państwa Justyny i Konrada Zysk, zaprezentowali część artystyczną. Były życzenia, piękne i zabarwione humorem piosenki oraz drobne i dowcipne prezenty dla każdego z nauczycieli. Na koniec wszyscy pedagodzy i pracownicy otrzymali, własnoręcznie wykonane przez uczniów, kolorowe, jesienne bukiety.
     W dalszej części głos zabrał Pan Dyrektor Grzegorz Gałązka. Podziękował on za trud wkładany każdego dnia w wychowanie i kształcenie młodych pokoleń oraz wręczył Nagrody Dyrektora wyróżnionym pracownikom szkoły.
Następnie życzenia przekazał Pan Wójt Paweł Ruszczyński. Podziękował on wszystkim nauczycielom i pracownikom naszej szkoły za pełną zaangażowania i pasji pracę, życzył dalszych sukcesów i satysfakcji z wykonywanego zawodu oraz wręczył nagrodę Dyrektorowi szkoły. 
      W związku ze świętem Edukacji Narodowej życzymy wszystkim nauczycielom i pracownikom oświaty wszelkiej pomyślności w życiu osobistym, dużo zdrowia, cierpliwości i wytrwałości w pełnieniu swojej misji, aby podejmowany trud był źródłem satysfakcji i społecznego uznania. 
M. Radziszewska

Teatrzyk "Trzy Świnki"

     Bajka Trzy świnki należy do podstawowej lektury osoby dorosłej i każdego dziecka. W ramach przypomnienia w naszej szkole dnia 7 października 2019 dzieci z klas I –III oraz przedszkolaki obejrzały teatrzyk pod tym tytułem. Piękne kukiełki oraz stopniująca napięcie oprawa muzyczna wprowadziły dzieciaki w świat trzech świnek i pomogły, w prosty sposób, odczytać morał płynący z bajki. Dzieci dowiedziały się, że mądrość i pracowitość, to cechy, które prowadzą do sukcesu. Teatrzyk wywołał wśród widzów salwy śmiechu, a na koniec można było usłyszeć gromkie oklaski. 
M. Radziszewska

Odznaczenie Za Zasługi dla Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

      W dniu 03października 2019 roku wręczono odznaczenia Za Zasługi dla Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W gronie odznaczonych za propagowanie przyrody i krzewienie postaw proekologicznych wśród dzieci i młodzieży znalazła się też nauczycielka naszej szkoły – Pani Magdalena Janowska. Gratulujemy!!
Redakcja Szkolna

POŻEGNANIE LATA 

     23 września 2019 roku w Szkole Podstawowej w Rakach lato żegnały dzieci przedszkolne oraz uczniowie klas I-III z wychowawcami. Wspólnie z nami bawiły się przedszkolaki z Krasnosielca.
     Zabawy i niespodzianki przygotowane na to spotkanie miały na celu zintegrować dzieci oraz stworzyć miłą i życzliwą atmosferę do zabawy. Atrakcjami towarzyszącymi temu spotkaniu były: pompowana zjeżdżalnia, foto –budka, bańki mydlane, spotkanie z postaciami z bajek –Maszą i Niedźwiedziem, clownem Lucusiem, panią Jesienią i panią Lato oraz rudą wiewiórką. Były również kiełbaski z grilla i słodkie niespodzianki. A wszystko to mogliśmy zapewnić dzięki życzliwości obsługujących rodziców i sponsorów, którym bardzo serdecznie dziękujemy:
pani Bogumiła Zdunek
pan Mariusz Mikulak
pan Piotr Kaszuba
pan Konrad Regulski
pani Marzena Czarnecka – Kluk
pani Anna Krzyżewska
pan Cezary Janowski
pan Adam Bartosiewicz
Piekarnia Krasnosielc
Komisja do Spraw Rozwiazywania Problemów Alkoholowych.
Organizator 
Hanna Biedrzycka

Święto Pieczonego Ziemniaka


Sprzątanie Świata 2019

       W miniony piątek tj. 20 września 2019 roku uczniowie Szkoły Podstawowej w Rakach włączyli się do Międzynarodowej Akcji Sprzątania Świata, która przebiegała pod hasłem: „Nie śmiecimy - sprzątamy – zmieniamy”. Wszystkie dzieci otrzymały jednorazowe rękawiczki i worki na śmieci. Wspólnie z nauczycielami wyruszyli w dwóch grupach na sprzątanie wsi Raki. Jak co roku było co zbierać – butelki, torebki po chipsach, papierki i puszki. Jednak z roku na rok, uważam, że ilość odpadów zmniejsza się, ponieważ mieszkańcy dbają o czystość wokół posesji. Myślę, działania które podejmujemy na rzecz naszej planety, będą miały pozytywne odzwierciedlenie w poszczególnych ekosystemach i tym samym będziemy mieli czyste poszczególne sfery Ziemi, a w szczególności atmosferę i hydrosferę.
Magdalena Janowska 

ZACHOWAJ TRZEŹWY UMYSŁ

     19 września 2019 roku w Krasnosielcu odbyło się gminne spotkanie laureatów kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł, która przebiegała pod hasłem „Chce mi się chcieć”.
     Miło mi poinformować, że laureatką konkursu rysunkowego została Basia Nowak z klasy II. Gratuluję!
Szkolny koordynator M. Orzeł

NARODOWE CZYTANIE 2019

         Narodowe czytanie to ogólnopolska akcja społeczna zainicjowana przez prezydenta Polski, której celem jest propagowanie czytelnictwa.
W tym roku odbyło się ono w sobotę 7 września pod hasłem „ Osiem lektur na ósme 
narodowe czytanie”. Czytane były nowele polskie. Nasza szkoła również wzięła udział
 w tym przedsięwzięciu. Uczennice klasy VII: Joanna Tupacz i Aleksandra Szewczak 
wraz z wychowawczynią zaprezentowały fragment „Katarynki” Bolesława Prusa.
Po dwugodzinnej duchowej uczcie było coś dla ciała, na uczestników czekało ognisko i pyszne kiełbaski.
Agnieszka Mikulak

Wizyta policjanta w naszej szkole

      Dnia 5 września w naszej szkole odbyło się spotkanie
 z dzielnicowym p. Łukaszem Łazarzem. Tematem spotkania było przede wszystkim bezpieczeństwo. Policjant rozmawiał z dziećmi o zasadach ruchu drogowego a w szczególności omówił zasady bezpiecznej drogi do i ze szkoły. Przypomniał również o korzyściach noszenia elementów odblaskowych przy ubraniu i tornistrze oraz jak zachować się, gdy zaczepi nas obca osoba. Wytłumaczył jak i do kogo zwrócić się w sytuacji zagrożenia.
        Dzieci czynnie uczestniczyły w spotkaniu, dzieliły się swoimi spostrzeżeniami i doświadczeniami oraz zadawały bardzo dużo pytań. Dzięki temu spotkaniu dzieci dowiedziały się wielu ciekawych informacji na temat odpowiedniego oznakowania ubioru oraz roweru po zmroku, bezpiecznej jeździe samochodem – konieczności używania fotelików i pasów bezpieczeństwa. 
           Bardzo serdecznie dziękujemy Panu Łukaszowi Łazarzowi za spotkanie z dziećmi.
Grzegorz Gałązka

Informacje

Składka dobrowolna na ubezpieczenie NNW
PZU Edukacja (oferta wybrana przez rodziców) w roku szkolnym 2019/2020
wynosi 28zł od ucznia.
Wpłaty przyjmują wychowawcy klas.
Zebranie z rodzicami 
19 września 2019 r. 
godz. 15.30

Uroczyste Rozpoczęcie Roku Szkolnego 2019/2020

        Dnia 2 września 2019r. o godzinie 9:00 odbyło się uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020. Uroczystość rozpoczęto odśpiewaniem hymnu państwowego. Następnie głos zabrała sekretarz gminy pani Grażyna Rogala, która podziękowała dotychczasowej dyrektor szkoły pani Teresie Kaszuba za długoletnie pełnienie funkcji dyrektora. Pani sekretarz przedstawiła zebranym uczniom, rodzicom i nauczycielom nowego dyrektora Szkoły Podstawowej w Rakach pana Grzegorza Gałązkę. Dyrektor szkoły powitał zebranych, wyraził nadzieję na owocną współpracę i życzył uczniom wielu sukcesów w nadchodzącym roku szkolnym.
        Panu dyrektorowi życzymy zadowolenia z pełnionej funkcji, satysfakcji i wielu sukcesów zawodowych.
Redakcja szkolna.

Uroczyste rozpoczęcie 
roku szkolnego 2019/2020
 odbędzie się w naszej szkole 
2 wrzśnia 2019r. 
o godzinie 9:00.

Adres Szkoły

  Szkoła Podstawowa

 w Rakach

im. Bohaterów Powstania Styczniowego

 

06-214 Krasnosielc

 

tel. 29 71 41 447

 

e-mail: psp_raki@wp.pl

Biblioteka szkolna

Godziny otwarcia

poniedziałek 8:00 - 13:40

wtorek 8:00 - 13:40

środa 8:00 - 12:40

czwartek 8:00 - 13:40

piatek 8:00 - 13:40


Publiczna Biblioteka Samorządowa w Krasnosielcu
filia w Rakach

Godziny otwarcia

poniedziałek 9:00 - 15:00

wtorek 9:00 - 15:00

środa 9:00 - 15:00

czwartek 9:00 - 15:00

piatek 9:00 - 15:00