Godziny otwarcia

poniedziałek 8:00 - 13:40

wtorek 8:00 - 13:40

środa 8:00 - 12:40

czwartek 8:00 - 13:40

piatek 8:00 - 13:40

Nowe fakty z historii szkolnictwa w Rakach

W latach 1912-1914 nauczycielem w Rakach był Pan Franciszek Fijałkowski, który po ukończeniu seminarium w Skępem był skierowany do pracy w Rakach. Poniżej zdjęcia Pana Franciszka Fijałkowskiego.

Historia Szkoły w Rakach

Trudno jest dzisiaj ustalić, kiedy została założona szkoła w Rakach.  Z dostępnych materiałów źródłowych wynika, że w latach 1898 – 1906 istniały szkoły w Krasnosielcu i Drążdżewie, natomiast nie ma takiej wzmianki o szkole w Rakach. Jednak z okruchów wspomnień najstarszych mieszkańców wsi Raki wynika, że jeszcze w okresie zaborów w prywatnym domu uczono dzieci po polsku, chociaż urzędowym językiem był język rosyjski.

W gminnych aktach archiwalnych z roku 1917 jest wymieniany nauczyciel z Raków Józef Rzymski, co może potwierdzić istnienie szkoły w Rakach w tym właśnie czasie. Byli uczniowie tej szkoły, dziś prawie 90-letni mieszkańcy Raków potwierdzają istnienie tej szkoły ok. 1920r. Mieściła się ona w budynku prywatnym państwa Zegów, potem Kuciejów
  i Gajków.


W okresie międzywojennym w szkole w Rakach uczyli: Maria Baurska, Magnuszewski, Władysław Gielniowski, Wójcicki, Henryk Krzesiński, i Beniamin Pietrusiński (imiona niektórych nauczycieli już dziś zatarły się w pamięci byłych uczniów). W roku szkolnym 1936/1937 uczniowie w Rakach rozpoczęli naukę w nowo wybudowanej remizie strażackiej
i od tej pory aż do wybuchu II wojny światowej w połowie tego budynku odbywały się
zajęcia lekcyjne.

W okresie II wojny światowej szkoła przerwała swoją działalność, by wznowić naukę zaraz po wyzwoleniu. W 1945r. w budynku OSP naukę rozpoczęli uczniowie z kilku roczników. Niektórzy z nich przerabiali po dwie klasy w jednym roczniku. Warunki do pracy były bardzo trudne. Jeden podręcznik służył i nauczycielowi i wszystkim uczniom. Zeszyty zastępował papier pakowy lub różne, luźne kartki. Pomimo ciężkich warunków młodzież uczyła się chętnie. Pierwszym kierownikiem w powojennej szkole był Henryk Krzesiński, potem Beniamin Pietrusiński, a następnie znów Henryk Krzesiński. W kolejnych latach funkcję kierownika szkoły pełnił Roman Jasiński (1953 – 1960) i Franciszek Dawid (1960 – 1965). W tym czasie remiza, która służyła jako budynek szkolny była już w bardzo złym stanie. Trzy małe, zniszczone izby lekcyjne nie mogły pomieścić młodzieży i dlatego uczyła się ona także w mieszkaniach wynajętych na wsi (u państwa Dzików i Kuciejów). Zimą w klasach zamarzał atrament w kałamarzach, pod tablicami i na oknach leżał śnieg. Dzieci na lekcjach siedziały w paltach. Dlatego też społeczeństwo obwodu szkolnego Raki wspólnie z Radą Pedagogiczna postanowiło podjąć starania o wybudowanie nowej szkoły. We wrześniu 1960r. wyłoniono Społeczny Komitet Budowy Szkoły Podstawowej w Rakach., którego przewodniczącym został Stanisław Orłowski z Raków. Pod budowę przeznaczono 2 ha ziemi wiejskiej tzw. „sołtysówki”. Rozpoczęto gromadzenie środków pieniężnych i materiałów. Budowę rozpoczęto wiosną 1963r. W pracach budowlanych pomagali członkowie OSP i mieszkańcy. Uroczystego otwarcia szkoły dokonano 25 października 1964r. Szkoła otrzymała nazwę: Szkoła Tysiąclecia im. Bohaterów Powstania Styczniowego w Rakach. Od tej pory dzieci
z Raków, Elżbiecina i Papiernego Borku mogły się uczyć w dużej, nowej szkole, a przerwy
międzylekcyjne spędzać na jasnych, przestronnych korytarzach.

Inwestycja ta opłaciła się wszystkim. Raki mogą być dumne ze swojej szkoły, jej nauczycieli
i uczniów, bowiem przez wszystkie lata decydująca większość absolwentów podejmowała dalszą naukę. Szkoła Podstawowa w Rakach była i jest organizatorem życia kulturalnego
i społecznego w swoim środowisku, a wyniki uczniów biorących udział w różnego rodzaju konkursach mogą świadczyć o wysokim stopniu nauczania i wielkim zaangażowaniu uczniów
i nauczycieli.

Nazwiska kierowników i dyrektorów Szkoły Podstawowej w Rakach

  • Henryk Krzesiński – I kierownik szkoły po wyzwoleniu
  • Beniamin Pietrusiński
  • Roman Jasiński (1953 – 1960)
  • Franciszek Dawid (1960 – 1965)
  • Józef Mazur (1965 – 1967)
  • Henryk Gołaszewski (1967 – 1972) – kierownik szkoły  (1972 – 1985) – dyrektor
  • Maria Kowalska (1975 – 1985)
  • Stefania Barbara Kaczorek (1985 – 2002)
  • Teresa Kaszuba (2002 - 2019)
  • Grzegorz Gałązka (2019 - do chwili obecnej)

Nazwiska Nauczycieli Szkoły Podstawowej w Rakach od 1945

Maria Śledziewska, Henryka Hodup, Irena Kowalska, Zdzisław Krośnicki, Sylwester Błaszczak, Janina Popielarczyk – Szewczak, Henryka Załęska, Janina Janicka, Jędras, Jan Kucharski, Konstanty Wrzosek, Alina Gałażewska, Irena Bystrzak – Szewczak, Stefania Zduniak, Maria Mikulik, Alina Ochenkowska, Irena Mazur, Stanisława Gołaszewska, Barbara Wielechowska, Marianna Sadowska, Zofia Tabaka, Barbara Kordowska, Barbara Czajkowska – Dudek, Włodzimierz Dominiki, Grzegorz Soroko, Marzenna Kaczorek – Orzeł, Lidia Krawczak, Barbara Ruszkowska, Krzysztof Czarnecki, Małgorzata Czarnecka, Agnieszka Mikulak, Irena Skrobecka, Izabela Włodarska, Agnieszka Ślaska, Małgorzata Regulska, Hanna Biedrzycka, Elżbieta Szewczak

Adres Szkoły

  Szkoła Podstawowa

 w Rakach

im. Bohaterów Powstania Styczniowego

 

06-214 Krasnosielc

 

tel. 29 71 41 447

 

e-mail: psp_raki@wp.pl


Biblioteka szkolna