Nauczyciele uczący w  Szkole Podstawowejw Rakach

Dyrektor szkoły - Grzegorz Gałązka
Teresa Kaszuba - edukacja wczesnoszkolna, wychowawca klasy III
Agnieszka Mikulak - język polski, wychowawca klasy VII
Justyna Zysk - język angielski, wychowawca klasy VI
Małgorzata Regulska - edukacja wczesnoszkolna, muzyka, plastyka, historia, wychowawca klasy I
Marzenna Orzeł - edukacja wczesnoszkolna, nauczyciel bubliotekarz, wychowawca klasy II
Magdalena Janowska - przyroda, biologia, geografia, wychowawca klasy V
Paulina Zduniak - język rosyjski, nauczyciel świetlicy
Marzena Nowak - matematyka, informatyka, wychowawca klasy VIII
Konrad Zysk - język angielski
Grzegorz Gałązka - wychowanie fizyczne
Katarzyna Grabowska - wychowanie fizyczne, edukacja dla bezpieczeństwa
ks. Andrzej Kotarski - religia
s. Agnieszka Ciurzyńska - religia
Robert Pawłowski - fizyka
Małgorzata Piórecka - chemia
Biedrzycka Hanna - oddział przedszkolny
Sylwia Regulska - logopedia
Nina Grabowska - technika

Adres Szkoły

  Szkoła Podstawowa

 w Rakach

im. Bohaterów Powstania Styczniowego

 

06-214 Krasnosielc

 

tel. 29 71 41 447

 

e-mail: psp_raki@wp.pl


Biblioteka szkolna

Godziny otwarcia

poniedziałek 8:00 - 13:40

wtorek 8:00 - 13:40

środa 8:00 - 12:40

czwartek 8:00 - 13:40

piatek 8:00 - 13:40