Nauczyciele uczący w Publicznej Szkole Podstawowejw Rakach

Dyrektor szkoły - Teresa Kaszuba
Agnieszka Mikulak - język polski, historia, technika, wychowawca klasy IV
Justyna Zysk - język angielski
Krzysztof Czarnecki - wychowanie fizyczne, religia, wychowawca klasy V
Małgorzata Regulska - edukacja wczesnoszkolna, muzyka, plastyka, technika
Marzenna Orzeł - edukacja wczesnoszkolna
Magdalena Janowska - przyroda, wychowawca klasy VI
Paulina Zduniak - język rosyjski
Marzena Nowak - matematyka, zajęcia kom puterowe
Biedrzycka Hanna - oddział przedszkolny

Adres Szkoły

  Szkoła Podstawowa

 w Rakach

im. Bohaterów Powstania Styczniowego

 

06-214 Krasnosielc

 

tel. 29 71 41 447

 

e-mail: psp_raki@wp.plBiblioteka szkolna

Godziny otwarcia

poniedziałek 9:50 - 11:50

wtorek 8:45 - 11:50

środa 9:40 - 11:50

czwartek 10:35 - 11:50

piatek 8:00 - 11:50


Filia biblioteczna
 w Rakach

Godziny otwarcia

poniedziałek 9:00 - 15:00

wtorek 10:00 - 16:00

środa 9:00 - 15:00

czwartek 9:00 - 15:00

piątek 11:00 - 17:00