Szkoła Podstawowa w Rakach im.  Bohaterów Powstania styczniowego mieści się we wsi Raki (gmina Krasnosielc, powiat Maków Mazowiecki).
Nasza
szkoła zapewnia bardzo dobre warunki kształcenia i opieki nad dziemi.  Posiada bibliotekę wyposażoną w bogaty księgozbiór. Uczniowie korzystają z zajęć opiekuńczo - wychowawczych w świetlicy oraz dożywiania w  szkolnej stołówce. Przy szkole znajduje się boisko sportowe oraz plac  zabaw. Budynek szkoły otaczają ozdobne krzewy, drzewa oraz kolorowe klomby kwiatowe. Szkoła otacza opieką uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Z myślą o  nich prowadzone są zajęcia wyrównawcze, które zorganizowane są ze wszystkich przedmiotów. W szkole szczególny nacisk kładzie się na dodatkową pracę z uczniem zdolnym, rozwijanie zainteresowań i telentów. Szkoła oferuje uczniom wiele kół zainteresowań m.in. przedmiotowych, artystycznych, sportowych i komputerowych.
W szkole od 10 lat prowadzone
jest koło teatralne "Raczki", które osiąga sukcesy na różnorodnych przeglądach i konkursach teatrzyków dziecięcych oraz uświetnia wiele imprez i uroczystości okolicznościowych na terenie gminy i powiatu. Zespół ten tworzą uczniowie i nauczyciele tej szkoły.
Szkołą kieruje mgr Teresa Kaszuba. W szkole pracuje 10 nauczycieli i 3 pracowników obsługi. W
szkole prężnie działa Rada Rodziców, której przewodniczącą jest pani Barbara Rogala. Rodzice aktywnie współpracują ze szkołą i wspierają ją w różnych dziedzinach. Priorytetem
pracy Rady Pedagogicznej jest dbałoś o zdrowie i bezpieczeństwo dzieci oraz wszechstronny rozwój wszystkich uczniów. Zapewnia to wykształcona i doświadczona kadra pedagogiczna oraz bardzo dobra współpraca z rodzicami i organem prowadzącym szkołę. 

Adres Szkoły

  Szkoła Podstawowa

 w Rakach

im. Bohaterów Powstania Styczniowego

 

06-214 Krasnosielc

 

tel. 29 71 41 447

 

e-mail: psp_raki@wp.pl


Biblioteka szkolna

Godziny otwarcia

poniedziałek 8:00 - 13:40

wtorek 8:00 - 13:40

środa 8:00 - 12:40

czwartek 8:00 - 13:40

piatek 8:00 - 13:40