POWSTANIE STYCZNIOWE

Komitet powstańczy przygotowywał się do walki zbrojnej przeciwko zaborcom, a zwłaszcza Rosji. Planowano wybuch powstania na okres wiosenny lecz posunięcia rządu rosyjskiego zmusiły organizatorów powstania do ogłoszenia początku powstania w nocy 22-23 stycznia.
Powstanie styczniowe w niczym nie przypominało poprzednich zrywów patriotycznych. Działania powstańcze miały charakter partyzancki. Walkę prowadziły niewielkie oddziały liczące od kilkudziesięciu do kilkuset osób. Tylko nieliczni powstańcy byli uzbrojeni w broń palną, przeważnie myśliwską, główne uzbrojenie stanowiły kosy a nawet drągi. W takich warunkach i z takim uzbrojeniem powstańcy mogli prowadzić tylko walkę partyzancką. Atakowali mniejsze oddziały przeciwnika, a przed większymi cofali się i kryli po lasach, wytropieni bronili się bohatersko.
W 1863 roku walczyło około 20 tysięcy powstańców, przeciw którym car skierował 200 tysiecy wyszkolonych i uzbrojonych żołnierzy.

Echa powstania dotarły w okolice Krasnosielca już 8 lutego, ponieważ w tym dniu pod Podosiem doszlo do potyczki powstańców z przeważającą siłą wroga, chociaż powstańcy wykazali się ogromną odwagą, męstwem i bohaterstwem, to jednak ponieśli duże straty.
W tym tez czasie, czyli w połowie lutego dowódca oddziałów północnych Zygmunt Padlewski werbował w Puszczy Zielonej Kurpiów do oddziałów powstańczych.
Z Myszyńca Padlewski ze swym oddziałem przybył w okolice Drążdżewa, gdzie zamierzał się dłużęj zatrzymać. Jednak wojska carskie odnalazły kryjówk powstańców. 12 marca 1863 roku znienacka napadnięci powstańcy bronili się w ogromnym nieładzie. Otoczeni z trzech stron w okolicach dzisiejszego kościoła w Drążdżewie powstańcy próbowali wycofać się przez Orzyc. Część powstańców zginęła w bitwie, między innymi Edward Rolski dowódca oddziału i przyjaciel Padlewskiego, część utonęła w czasie przeprawy, część przeprawiwszy się przez rzekę została schwytana przez kozaków i powieszona w lasku przy drodze z Raków do Papiernego Borka. Miejsce to do dziś zwane jest szubienicą. Ci bohatersko polegli powstańcy sa patronami naszej szkoły.

Klęska pod Drążdżewem nie osłabiła jednak ducha walki. Już 14 marca Padlewski z reszta oddziału opanował Chorzele i komorę celną, a także rozpędził straż graniczną.
Powstanie rozszerzało sie coraz bardziej, stoczono wiele bitew z różnym wynikiem. Miejsce zabitych zajmowali inni młodzi zapaleńcy.

Do historii powstania wpisała się jeszcze jedna bitwa stoczona na naszym terenie, było to w dniach 27, 28, 29 czerwca 1863 roku na Płaskiej Górze za Drążdżewem, która później otrzymała nazwę Płaska Kępa. To tam niewielki oddzial powstańców pod dowództwem Trąbczyńskiego rozgromił przeważające siły wroga. W bitwie zginęło trzech powstańców i około 100 żołnierzy carskich.
Zimą 1863 na 1864 powstanie na terenie województwa płockiego, do którego należeliśmy upadło. Na Podlasiu trwało jeszcze do sierpnia 1864r.

Po upadku powstania cały kraj stał się jednym wielkim więzieniem. Bez przerwy pracowały komisje śledcze. Jeszcze 10 lat po powstaniu na targowicy w Krasnosielcu, obecnie miejsce, gdzie stoi budynek Zielonego Marketu, kozacy powiesili, a następnie posiekali szablami i stratowali końmi komendanta powstania Zawistowskiego, chcąc w ten sposób zniechęcić innych do udziału w podobnych zrywach.

W 1869r. Krasnosielc utracił prawa miejskie za udział mieszkańców w powstaniu styczniowym i do dziś ich nie odzyskał. Trzeba chyba wywołać powstanie następne.
Chociaż powstanie upadło, to obudziło na nowo łączność pomiędzy poszczególnymi zaborami. Przekonało ostatecznie, że tylko wojna ludowa może wydźwignąć Polskę z niewoli i że taka wojna jest możliwa.


Adres Szkoły

Szkoła Podstawowa

 w Rakach

im. Bohaterów Powstania Styczniowego

 

06-214 Krasnosielc

 

tel. 29 71 41 447

 

e-mail: psp_raki@wp.pl


Biblioteka szkolna

Godziny otwarcia

poniedziałek 8:00 - 13:40

wtorek 8:00 - 13:40

środa 8:00 - 12:40

czwartek 8:00 - 13:40

piatek 8:00 - 13:40