OSIĄGNIĘCIA

 • Realizacja programu międzynarodowego ,,Comenius” - ,,Uczenie się przez całe życie” pod nazwą ,,Tale with tail”. Promocja gminy i regionu poza granicami Polski. Wyjazdy uczniów i nauczycieli do państw partnerskich uczestniczących w projekcie.

 • Wielokrotny udział zespołu teatralnego ,,Raczki” w Mazowieckich Zapustach organizowanych przez Muzeum Szlachty Ciechanowskiej.

 • Udział i dwukrotne wyróżnienie dla zespołu teatralnego ,,Raczki” za występy w ramach Mazowieckiego Festiwalu Teatrów Obrzędowych im. Wojciecha Siemiona w Warszawie. 

 • Reprezentowanie regionu w wojewódzkim finale przeglądu teatrzyków dziecięcych        w Grodzisku Mazowieckim ze spektaklem ,,Koziołek Matołek”-(2003r.).Wcześniej zdobycie I miejsca w Ostrołęce w w/w przeglądzie.

 • I miejsce (2003r.) II miejsce (2002r.), I II miejsce (2001r.) grupy ,,Raczki” za występy      w przeglądach teatrzyków dziecięcych w powiecie makowskim.

 • Przygotowywanie wielu uroczystości gminnych( Obchody 50-lecia par małżeńskich, 80–lecie straży w Grądach, Spotkanie opłatkowe dla strażaków, obchody rocznicy powstania PBS w Krasnosielcu ) i powiatowych (Dożynki- 2009r.- , Kulturalna stolica Mazowsza- 2008r.) przez grupę teatralną ,,Raczki”. Wspólne występy nauczycieli i uczniów.

 • Przygotowanie i przeprowadzenie uroczystości z okazji nadania szkole sztandaru (2005r.)

 • Przygotowanie i prezentacja spektaklu pod nazwą ,, Spotkanie z Janem Pawłem II”          w wielu miejscach ( Krasnosielc- 2 występy, Baranowo, Somianka, Przasnysz, Maków, Goworowo) -2011-2012r.

 • Współorganizowanie co roku imprezy środowiskowej ,,Zapusty” w miejscowości Raki.

 • Udział we wszystkich uroczystościach i imprezach organizowanych w gminie (Przegląd Kolęd i Pastorałek, Przegląd Pieśni Wielkopostnych, Przegląd Pieśni Patriotycznych) przez solistów i zespoły wokalne z naszej szkoły. Wielokrotne wyróżnienia zarówno dla zespołu jak i dla solistek.

 • Laureat ogólnopolskiego konkursu historycznego pod nazwą ,, Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1768-1864” –etap wojewódzki (2012 r.)

 • Finalista ogólnopolskiego konkursu historycznego pod nazwą ,,Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1531-1683 od Obertyna do Wiednia”-etap wojewódzki (2011r.)

 • kwalifikacje do etapu wojewódzkiego w w/w konkursie ucznia – 2013r.

 • Udział w etapie rejonowym konkursu polonistycznego organizowanego przez KO-4 uczniów 2008r, 1 uczennica 2006r.

 • Udział w etapie rejonowym konkursu matematycznego organizowanego przez KO-            1 uczennica (2006r)

 • Finalistka konkursu polonistycznego organizowanego przez KO- etap wojewódzki (2006r.)

 • Udział uczniów w konkursie przyrodniczym organizowanym przez KO na szczeblu rejonowym (3 uczniów). Pięciokrotni laureaci konkursu recytatorskiego ,,Warszawska Syrenka” (etap wojewódzki)-lata : 2012, 2006,2008,2004,2005, Wielokrotne zdobywanie czołowych miejsc w konkursie recytatorskim ,,Warszawska Syrenka” na szczeblu powiatowym.

 • Liczne wyróżnienia i zdobywanie czołowych miejsc w konkursie recytatorskim ks. Jana Twardowskiego w Ostrołęce.

 • Czołowe miejsca i wyróżnienia w gminnym  konkursie recytatorskim ,, Strofy o Ojczyźnie”

 • Czołowe miejsca w gminnym konkursie ekologicznym pod hasłem: ,, Poznajemy lasy        w naszej okolicy”-2011r , ,, Pokażmy śmieciom gdzie ich miejsce”-2012r.

 • Organizowanie w szkole konkursu o tematyce przyrodniczej i łowieckiej przy współpracy  z Otwockim Kółkiem Myśliwskim im. Św. Huberta ( co roku od 5 lat).

 • Laureatka konkursu plastycznego organizowanego przez KRUS pod hasłem ,,Bezpiecznie  na wsi”. Zdobycie I miejsca w tym konkursie na etapie powiatowym.

 • Wyróżnienia i czołowe miejsca w przeglądzie legend w Goworowie pod hasłem "Chcecie wierzcie lub nie wierzcie".

 • Udział naszych uczniów i zdobywanie czołowych miejsc w międzynarodowych zawodach w tenisie stołowym w Radości (koło Warszawy).

 • Udział uczniów naszej szkoły w warsztatach opowiadania na żywo niesamowitych historii w Konstancinie. Program nagrany i emitowany w programie 2 TVP - ,,Pytanie na śniadanie”.—2007r.

 • Przyjazd TVP i nagranie programu w szkole i w miejscowości Raki z okazji ,,Zapustów”. Emisja programu w ,,Teleranku”.- 2008 r.

 • Udział uczniów w zawodach sportowych : biegach przełajowych, turnieju gier i zabaw    na szczeblu powiatowym.

 • Udział uczniów, zdobywanie czołowych miejsc i tytułów mistrza pięknego czytania         w gminie Krasnosielc.

Adres Szkoły

Szkoła Podstawowa

 w Rakach

im. Bohaterów Powstania Styczniowego

 

06-214 Krasnosielc

 

tel. 29 71 41 447

 

e-mail: psp_raki@wp.pl


Biblioteka szkolna

Godziny otwarcia

poniedziałek 8:00 - 13:40

wtorek 8:00 - 13:40

środa 8:00 - 12:40

czwartek 8:00 - 13:40

piatek 8:00 - 13:40