DNI WOLNE OD NAUKI  SZKOLNEJ W ROKU SZKOLNYM 2019/2020


      Dyrektor Szkoły Podstawowej w Rakach informuje, że po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego dokonano wyboru następujących dni wolnych w roku szkolnym 2019/2020:
- 2, 3 stycznia 2020 r.;
- 21, 22, 23 kwiecień 2020 r. – egzamin ósmoklasisty;
- 1, 12 czerwiec 2020r.Podstawa prawna:
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017r.
- Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017r. poz. 59 i 949)

Adres Szkoły

 Szkoła Podstawowa

 w Rakach

im. Bohaterów Powstania Styczniowego

 

06-214 Krasnosielc

 

tel. 29 71 41 447

 

e-mail: psp_raki@wp.pl


Biblioteka szkolna

Godziny otwarcia

poniedziałek 8:00 - 13:40

wtorek 8:00 - 13:40

środa 8:00 - 12:40

czwartek 8:00 - 13:40

piatek 8:00 - 13:40